Konferenta dirba konferencijų ir viešųjų pranešimų sistemų konsultavimo, projektavimo, diegimo ir priežiūros srityje. Projektuojame ir kompleksiškai įrenginėjame tiek didelius konferencijų centrus, tiek paprastas mokymo klases, diegiame foninės muzikos ir evakuacinio įgarsinimo sistemas biurų pastatuose, viešbučiuose ir prekybos centruose.

„Bosch” integruotos diskusijų, balsavimo bei sinchroninio vertimo sistemos sėkmingai naudojamos jau daugiau kaip 65 metus daugelyje pasaulio šalių:

 • kasdieniuose pasitarimuose diskusijų sistemos užtikrina sklandžią diskusijos eigą, punktualesnį darbotvarkės laikymąsi, kokybišką pasitarimo garso įrašą bei patogesnį protokolavimą;

 • savivaldybėse, ministerijose bei kitose valdžios institucijose balsavimo bei diskusijų sistemos užtikrina efektyvesnį klausimų svarstymą bei sprendimų priėmimą laikantis reglamento, greitą balsavimą bei automatinį posėdžių įrašymą ir protokolavimą;

 • viešbučiuose bei konferencijų centruose mobilios, greitai paruošiamos darbui ir bet kokiai salės konfigūracijai pritaikomos diskusijų, balsavimo bei sinchroninio vertimo sistemos užtikrina sklandžią renginių eigą tiek nedideliuose renginiuose, tiek tarptautiniuose aukščiausio lygio susitikimuose.

Aiški ir suprantama pranešėjo kalba, išgirsti klausimai ir atsakymai, prezentacijų įgarsinimas būtini kiekvieno pasitarimo, konferencijos ar renginio sėkmei. Konferencijų salių bei pasitarimų kambarių įgarsinimo sistemos kuriamos atsižvelgiant į salės funkcijas, dydį, aukštį, dalyvių išsidėstymą salėje, numatomas pranešėjo vietas bei kitas individualias akustines salės savybes.
Projektuojame ir įrengiame įgarsinimo sistemas konferencijų centrams, salėms, auditorijoms bei pasitarimų kambariams. Įgarsinimo sistemas integruojame su kita konferencijų įranga bei salės valdymo sistema.

Pranešėjo pateikiamos vaizdinės informacijos suvokimas svarbus kiekvieno pasitarimo ar renginio sėkmei, todėl kiekviename konferencijų centre, auditorijoje ar pasitarimų kambaryje būtina prezentacijų bei kitos vaizdinės informacijos rodymo sistema. Konferencijų salės vaizdo sistema kuriama atsižvelgiant į salės funkcijas, dydį, aukštį, dalyvių išsidėstymą salėje, numatomas pranešėjo vietas bei kitas individualias salės savybes. Prezentacijų rodymui įrengiami projektoriai su ekranais, profesionalūs monitoriai bei vaizdo sienos. Kiekvieno pranešėjo prezentacija individuali, rodoma iš skirtingų kompiuterių bei belaidžių mobiliųjų įrenginių. Pranešėjai dažnai keičiasi renginio metu, todėl būtina užtikrinti sklandų ir greitą perjungimą tarp įvairių prezentacijų šaltinių. Sujungiamose konferencijų salėse vaizdo bei prezentacijų sistema turi užtikrinti gerą vaizdo matomumą tiek apjungtoje salėje tiek atskirose jos dalyse. Būtinas greitas ir patogus vaizdo sistemos konfigūracijos pakeitimas sujungus ar atskyrus sales. Vaizdo perdavimui iš pranešėjo vietų į projektorius bei monitorius įrengiama komutacinė įranga.

Vaizdo konferencijų sistemos skirtos nuotoliniu būdu dalyvauti pasitarime, posėdyje, konferencijoje ar kitame renginyje. Dalyvaujantys nuotoliniu būdu girdi kalbančius salėje ar pasitarimų kambaryje, mato filmuojamus dalyvius bei prezentacijos vaizdą, o dalyviai salėje mato ir girdi nutolusius dalyvius. Pranešėjai nuotoliniu būdu gali rodyti prezentacijas, skaityti pranešimus, dalintis turiniu. Vienoje daugiašalėje vaizdo konferencijoje gali dalyvauti keliose skirtingose vietose, miestuose ar šalyse esantys dalyviai ir pranešėjai.

Vaizdo konferencijų sistemų sprendimai priklauso nuo nutolusių ir salėje esančių dalyvių skaičiaus, salės dydžio, nutolusių dalyvių turimos/naudojamos įrangos. Diegiame „Polycom”, „LifeSize”, „Panasonic”, „Skype Room Systems”, „Zoom Rooms” vaizdo konferencijų sistemas įvairių dydžių ir paskirties salėms bei pasitarimų kambariams.

Diegiame specializuotas, jūsų poreikiams pritaikytas konferencijų, posėdžių, pasitarimų bei webinarų įrašymo bei transliacijos internetu sistemas. Transliacijos internetu sistemos integruojamos su konferencijų įranga, balsavimo bei dokumentų valdymo sistemomis. Transliacijoje bei renginio įraše gali būti automatiškai rodomi kalbantys dalyviai ir pranešėjas, prezentacija, svarstomi klausimai, balsavimo rezultatai bei kita renginio informacija.

Konferencijų salės, auditorijos ar pasitarimų kambario sistemą sudaro daug skirtingų įrenginių: projektorius, monitoriai, įgarsinimo bei komutacinė įranga, apšvietimo bei vėdinimo sistemos, užuolaidos ir pan. Kiekvienas įrenginys valdomas atskiru pultu, dažnai iš skirtingų vietų. Ruošiantis prezentacijai ir pranešimo metu tenka atlikti daug skirtingų veiksmų su nepažįstama įranga, išblaškomas auditorijos dėmesys, gaištamas laikas…

Šią problemą išsprendžia centralizuota valdymo sistema apjungianti skirtingus įrenginius į vieningą sistemą. Viskas salėje valdoma vienu paprastu pultu ar planšete. Vienu mygtuko paspaudimu galite pradėti prezentaciją ir visą dėmesį sutelkti į sėkmingą pranešimą. Kiekvienos salės, auditorijos ar pasitarimų kambario valdymo sistema individuali, funkcionalumas pritaikytas jūsų poreikiams. Diegiame žinomų gamintojų „Extron”, „Harman AMX” valdymo sistemas, kuriame bei programuojame specializuotus sprendimus pritaikytus jūsų specifiniams poreikiams.

Projektuojame ir diegiame įgarsinimo, viešųjų pranešimų ir evakuacijos valdymo sistemas prekybos centrams, viešbučiams ir kitiems objektams.

Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO” projektuojant ir statant naujus statinius, rekonstruojant ir remontuojant statinių dalis, keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį įrengiamos pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos.

Projektuojant ir įrengiant perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemas (toliau – PGEVS), vadovaujamasi LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų ir GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ nuostatomis. Pastatuose įrengiamos PGEVS tipas, techninė įranga ir organizacinės priemonės parenkamos atsižvelgiant į jų paskirtį, suplanavimą – tūrinį ir konstrukcinį sprendimą, įvertinant pastatuose nuolat ar laikinai esančių žmonių buvimo sąlygas (galimybę patiems judėti, evakavimo(si) kelių žinojimą ir kt.), gaisro pavojingumo ypatybes, galimus kelius pavojingiems gaisro veiksniams plisti, saugias evakavimo(si) sąlygas.

Bendrieji PGEVS reikalavimai:

 • sistema turi užtikrinti perspėjimo apie gaisrą signalų perdavimą visame pastate vienu metu, o prireikus – paeiliui į atskiras jo dalis (aukštą, sekciją ir t. t.);

  skirtingos paskirties ir aukščio pastatams PGEVS įrenginiai parenkami įvertinant pastate esančių žmonių buvimo sąlygas (galimybę patiems judėti, evakavimo(si) kelių žinojimą ir kt.), gaisro pavojingumo ypatybes, galimus kelius pavojingiems gaisro veiksniams plisti, saugaus evakavimo(si) sąlygas;

 • pavojų skelbiančių įrenginių kiekis, jų išdėstymas ir galingumas turi užtikrinti būtiną girdimumą ir (arba) matomumą visose pastato nuolatinio ir laikino žmonių buvimo vietose;
 • pavojų skelbiantys įrenginiai (garsiakalbiai ir kt.) nustatomi tam tikru garso stiprumu ir įjungiami be kištukų, jungčių;
 • PGEVS perspėjimo signalai turi skirtis nuo kitos paskirties signalų (pagal toną, garso lygį, spalvą ir t. t.);
 • kalbos automatinės, pusiau automatinės perspėjimo sistemos privalo turėti galimybę tiesiogiai transliuoti kalbą ir perduoti nurodymus;
 • aparatūros ir prietaisų tipai bei markės parenkami kiekvienai konkrečiai perspėjimo sistemai;
 • elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartą. Maitinimo šaltinis gali būti bendras PGEVS ir priešgaisrinės apsaugos sistemoms.

Tiekiame ir montuojame lempas multimedia projektoriams. Konkurencingos kainos ir greitas pristatymas. Atliekame projektorių techninį aptarnavimą.

Galime pasiūlyti lempas beveik visų gamintojų projektoriams, tame tarpe 3D PERCEPTION, 3M, ACER, ACTO, ANDERS KERN, ANTHEM, APOLLO, ASK, AV VISION, AVIO, BARCO, BENQ, BLUESKY, BOXLIGHT, CANON, CASIO, CHISHOLM, CHRISTIE, CINEVERSUM, CITIZEN, CLARITY, COMPAQ, CTX, DAVIS, DELL, DELTA, DIGITAL PROJECTION, DONGWON, DREAM VISION, DUKANE, EIKI, EIZO, ELECTROHOME, ELITE VIDEO, ELMO, EPOQUE, EPSON, EVEREST, EYEVIS, FAQTOR, FUJITSU, GE, GEHA, HEWLETT PACKARD, HITACHI, HUGHES JVC, HUSTEM, IBM, INFOCUS, IQI, JVC, KINDERMANN, KNOLL, KODAK, LASERGRAPHICS, LG, LIESEGANG, LIGHTWARE, LUMENS, LUXEON, MARANTZ, MEDIAVISION, MEDION, MEDIUM, MEGAPOWER, MERIDIAN, METAVISION, MIMIO, MITSUBISHI, MULTIVISION, MUSTEK, NEC, NOBO, NVIEW, OHP, OLYMPUS, OPTOMA, PACKARD BELL, PANASONIC, PHILIPS, PIONEER, PLANAR, PLUS, POLAROID, PREMIER, PROJECTIONDESIGN, PROJECTOREUROPE, PROMETHEAN, PROXIMA, RCA, RELISYS, RICOH, ROLLEI, RUNCO, SAGEM, SAMSUNG, SANYO, SAUERWEIN, SAVILLE AV, SCHNEIDER AG, SELECO, SHARP, SIM2, SMARTBOARD, SONY, STUDIO EXPERIENCE, TA, TAXAN, TEQ, TOSHIBA, TRIUMPH BOARD, UMAX, UTAX, VIDEO 7, VIDIKRON, VIEWSONIC, VIVITEK, YOKOGAWA, ZENITH…

Mūsų partneriai.

Konferencinių sistemų ateitis su mumis!

Kontaktai

© Visos teisės saugomos UAB „Konferenta“ | Kalvarijų g. 125B, LT-08221 Vilnius | Tel (5) 2102440 | El. paštas: info[at]konferenta.lt | Nuomos el. paštas: nuoma[at]konferenta.lt